Sedan starten har vi arbetat i ett antal projekt och entreprenader med såväl fastighetsägare, hustillverkare, försäkringsbolag, byggföretag, bostadsrättsföreningar samt privatperson runt hela regionen.

Uppdragsgivare har bl a varit: 

Byggmax

Anebyhus

Mockfjärd fönster

Skånska Byggvaror

Flertal bostadsrättsföreningar i Linköping

Västkustvillan

Privatpersoner runt hela regionen

 

Vi har sedan ett antal år uppfört villor tillsammans med Anebyhus åt kunder i hela länet. Vi har då haft ansvar för hela arbetet med snickeri, el, VVS, ventilation mm till nyckelfärdigt hus.

Vi har en bred och dokumenterad erfarenhet att uppföra brandväggar samt övriga önskemål på vindar där Räddningstjänsten vid sin inspektion påtalat stora brister i brandskyddet. Vi tar hand om hela arbetet från första steget  till slutförande med dokumentation och utfärdande av intyg som redovisas till Räddningstjänsten.