Sedan starten har vi arbetat i ett antal projekt och entreprenader med såväl fastighetsägare, hustillverkare, försäkringsbolag, byggföretag, bostadsrättsföreningar samt privatperson runt hela regionen.

Uppdragsgivare har bl a varit: 

Byggmax

Mockfjärd fönster

Skånska Byggvaror

Flertal bostadsrättsföreningar i Linköping

Västkustvillan

Privatpersoner runt hela regionen

 

Vi har en bred och dokumenterad erfarenhet att uppföra brandväggar samt övriga önskemål på vindar där Räddningstjänsten vid sin inspektion påtalat stora brister i brandskyddet. Vi tar hand om hela arbetet från första steget  till slutförande med dokumentation och utfärdande av intyg som redovisas till Räddningstjänsten.